Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie motywacji pracowników

1. Ocena pracy.
Proszę podać w jakim stopniu zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami:
zdecydowanie zgadzam sięraczej zgadzam siętrudno powiedziećraczej nie zgadzam sięzdecydowanie nie zgadzam się
W mojej pracy wykonuje ważne zadania
Moja praca polega na powtarzaniu ciągle tych samych czynności
Praca w firmie cieszy się uznaniem
W pracy mogę wykazać się inicjatywą
2. Ocena wynagrodzenia.
Proszę ocenić w jakim stopniu zgadzasz się z następującymi stwierdzeniami:
zdecydowanie zgadzam sięraczej zgadzam siętrudno powiedziećraczej nie zgadzam sięzdecydowanie nie zgadzam się
Jestem zadowolona/y z moich zarobków
Płace w mojej firmie są rozdzielone sprawiedliwie
Jestem zadowolona/y z premii i nagród jakie otrzymuję
Moja praca jest doceniana przez przełożonego
Pochwały i wyróżnienia są w mojej firmie przyznawane sprawiedliwie
3. Od czego zależy możliwość awansu w firmie?
od wkładu pracy
od jakości pracy
od stażu pracy
nie ma takich możliwości
inne
4. Zadowolenie.
Wybierz jedną z trzech odpowiedzi przy każdym z poniższych pytań.
TakNieTrudno powiedzieć
Czy jesteś zadowolona/y ze swojego stanowiska pracy?
Czy realizujesz się w swojej pracy?
Czy masz uznanie w swojej pracy?


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .